Ponuka vzdelávacích kurzov

Prebiehajúce kurzy

Dieťa s autizmom v škole
AKREDITOVANÝ
Logo Iklucentra

Máte v škole žiaka s autizmom? Naučte sa ako rozvíjať jeho schopnosti, zručnosti a talent. Inšpirujte s príkladmi z praxe, ktoré fungujú.
Cieľ: prehlbovanie kompetencií ľudí, ktorí pracujú s deťmi s autizmom, inšpirácia ako rozvíjať schopnosti, zručnosti a talent detí s autizmom.

Zrealizované kurzy

Študenti s poruchou autistického spektra na vysokej škole
AKREDITOVANÝ
Logo Univerzity Komenského v Bratislave

Získanie a prehĺbenie kompetencii ľudí pracujúcich s PAS v oblasti vysokoškolského prostredia, so zameraním na podporu študentov s PAS pri ich štúdiu.

Študenti s poruchou autistického spektra na vysokej škole
AKREDITOVANÝ
Logo Univerzity Komenského v Bratislave

Získanie a prehĺbenie kompetencii ľudí pracujúcich s PAS v oblasti vysokoškolského prostredia, so zameraním na podporu študentov s PAS pri ich štúdiu.

Dieťa s autizmom v škole
AKREDITOVANÝ
Logo Iklucentra

Máte v škole žiaka s autizmom? Naučte sa ako rozvíjať jeho schopnosti, zručnosti a talent. Inšpirujte s príkladmi z praxe, ktoré fungujú.
Cieľ: prehlbovanie kompetencií ľudí, ktorí pracujú s deťmi s autizmom, inšpirácia ako rozvíjať schopnosti, zručnosti a talent detí s autizmom.

Dieťa s autizmom v škole
AKREDITOVANÝ
Logo Iklucentra

Máte v škole žiaka s autizmom? Naučte sa ako rozvíjať jeho schopnosti, zručnosti a talent. Inšpirujte s príkladmi z praxe, ktoré fungujú.
Cieľ: prehlbovanie kompetencií ľudí, ktorí pracujú s deťmi s autizmom, inšpirácia ako rozvíjať schopnosti, zručnosti a talent detí s autizmom.

Odpovede „TU A TERAZ“
Logo odpovede „TU A TERAZ“

Inkluzívne vzdelávanie žiaka s autizmom, ktorého cieľom je spoločné hľadanie odpovedí na otázky z praxe, z vyučovacieho procesu pri práci s deťmi s PAS v škole, riešenie konkrétnych záťažových situácií a rozšírenie si poznania a vedomosti k téme detí s PAS.

Duševné zdravie, wellbeing učiteľa a odborného zamestnanca školy
Logo duševné zdravnie, ...

Webinár slúži ako podpora pre učiteľa a školský tím v škole. Je nástrojom zlepšenia akademických výsledkov žiakov, duševnej pohody, stability a spokojnosti učiteľa v škole. Je plný praktických rád, odporúčaní a cvičení s využitím tak v pracovnom ako aj osobnom živote.

Dieťa s autizmom v škole
AKREDITOVANÝ
Logo Iklucentra

Máte v škole žiaka s autizmom? Naučte sa ako rozvíjať jeho schopnosti, zručnosti a talent. Inšpirujte s príkladmi z praxe, ktoré fungujú.
Cieľ: prehlbovanie kompetencií ľudí, ktorí pracujú s deťmi s autizmom, inšpirácia ako rozvíjať schopnosti, zručnosti a talent detí s autizmom.


Logo Univerzitky o.z.