Nadácia Pontis

Projekt - Budovanie zručností pre budúcnosť

Projekt sa realizuje v spolupráci s Nadáciou Pontis – Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis.

Cieľ projektu:

Projekt systematicky a komplexne pomáha a podporuje deti so špeciálnymi potrebmi - najmä deti na spektre autizmu, s aspergerovým syndrómom. Hľadá a rozvíja ich nadanie a výnimočnosť a včas ho identifikuje za pomoci firemných dobrovoľníkov a študentov VŠ, ktorí sa projektu zúčastnia. Program je zameraný na rozvíjanie IT zručností, zručností soft skills - sociálno-komunikačných zručností a rozvíjanie emocionálnej inteligencie. Program teda prepája vzdelávanie s budúcou kariérou a budúcim potenciálnym zamestnávaním detí so špeciálnymi potrebami.


Logo Univerzitky o.z.