Prosím, podporte nás

2% z dane

Milí priatelia, dovoľujeme si Vás osloviť tento rok s prosbou o Vaše 2% z dane, pre aktivity nášho občianskeho združenia UNIVERZITKA.

Finančné prostriedky budú použité na množstvo aktivít centra podpory UNIVERZITKA, komplexnej starostlivosti podpory detí a dospelých so špeciálnymi potrebami ako aj detí a dospelých v ťažkostiach.

V rámci centra podpory UNIVERZITKA sa snažíme o sociálnu intervenciu (program rozvoja sociálnych zručností), vzdelávanie a poradenstvo pre celú rodinu dieťaťa so ŠVVP, realizujeme vzdelávací program (soft skills), podporné svojpomocné skupiny detí so zdravotným znevýhodnením, terapeutickú pomoc pre deti v ťažkostiach.

Snažíme sa zároveň o komplexnejšie pokrytie pedagogickej intervencie, o metodickú pomoc školám, o duševné zdravie učiteľov ktorí sa starajú o deti so ŠVVP. Takýmto spôsobom pomáha UNIVERZITKA začleniť deti so ŠVVP, skvalitniť život ich pedagógov, rodičov a rodinným príslušníkov.

Ďakujem Vám veľmi pekne za podporu.

Ako darovať 2%?

Zamestnanci

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k vyhláseniu a potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie si vyžiadajte u organizácii kde ste dobrovoľnícky pracovali. Radi vám ho vystavíme aj my, stačí napísať na info@zuzanaoravcova.sk.

Vyplníte tlačivo vyhlásenie a podáte ho na daňový úrad, adresu si nájdete tu.

Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami

V príslušnom daňovom priznaní (PO, FO typ A alebo B) vyplňte údaje o Prijímateľovi 2%, a to v tej časti daňového priznania, ktorá má názov „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov".

Potrebné údaje

UNIVERZITKA
Občianske združenie
IČO: 52 689 131
Soblahov 924
913 38 Soblahov


Logo Univerzitky o.z.